Muhasebe Hizmetleri
  • Yerinde veya ofiste Muhasebe Desteği ve Mali müşavirlik hizmetleri,
  • Bütçe ve Nakit Akış Tablolarının Hazırlanması,
  • Hesapların Yönetimi,
  • Türk mevzuatına ve muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlaması,
  • Uluslararası muhasebe standartlarına göre raporlama,
  • Bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerin düzenlenmesi,
  • Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi ve muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerin düzenlenmesi veya bu konularda müşavirlik hizmetleri verilmesi,
  • Yukarıda yazılı konularda, belgelere dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapılması.
Copyright 2018 - Faruk Gürsel Koçak - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2018 - Faruk Gürsel Koçak - Tüm Hakları Saklıdır